Wapngo
Image default
Aanbiedingen

Verschillende conflicten binnen het bedrijf

Je hebt als ondernemer vast wel eens last gehad van een conflict op de werkvloer. Je zou kunnen zeggen dat het er bijna bij hoort. Hoe goed de organisatie ook zal draaien, zijn conflicten bijna altijd wel te vinden. Op een plek waar je met andere mensen te maken hebt is dit nu eenmaal inherent. Je zou verschillende soorten conflicten kunnen onderscheiden, die allemaal één voor één vragen om een andere aanpak.

Machtsconflict Het gaat er bij machtsconflicten bijna altijd om de vraag wie er de leiding heeft op de werkvloer. Meestal zal er daarbij onenigheid ontstaan tussen twee of soms zelfs meerdere collega’s over het invullen van een leidinggevende positie binnen in de organisatie. Bij dit soort conflicten zullen competenties en ambities een belangrijke rol. Je kunt dit soort conflicten het beste oplossen door middel van procedureafspraken of structuuringrepen.

Belangenconflict Bij belangenconflicten gaat het vaak om de verdeling van middelen als ruimte, geld en mankracht. Zo kan een goed voorbeeld van een belangenconflict zijn dat een werknemer vindt dat hij of zij te veel taken opgelegd krijgt om in staat te zijn ze goed uit te kunnen voeren. De werknemer zal in dit geval stappen naar het management om daar te onderhandelen over de tijd die hij of zij voor de taken zal krijgen. Meestal is de onderhandeling dan ook het middel om dit soort conflicten mee op te lossen.

Sociaal-emotioneel conflict Dit conflict is vaak gericht op de houding en het gedrag binnen persoonlijke relaties. Zo zijn onderwerpen als identiteit en zelfbeeld hier een goed voorbeeld van. Wanneer collega’s niet goed met elkaar om kunnen gaan, kan dat een gezonde werkrelatie in de weg staan. Daar zal dan open over gesproken moeten worden.

  1. kan je helpen om de conflicten op te kunnen lossen. De noodzaak van outplacement wilt niemand voor rekening krijgen, ook omdat dit zelden positief is voor het bedrijf in kwestie.
http://www.carrierepoort.nl