Wapngo
Image default
Gezondheid

Ayurveda, webshop, kennis en meer via UVAG.nl

Ayurveda is een term die bestaat uit de woorden āyus en veda. āyus staat voor leven, terwijl veda kennis of wijsheid weergeeft. In vereenvoudigde termen kunnen we stellen dat Ayurveda een systeem die gestoeld is op de kennis van het leven. Verder kan ayurveda geplaatst worden in de categorie van holistische levens- en geneeswijze. Ayurveda heeft ook een preventief karakter die zich vertaald in het in evenwicht houden lichaam en geest. Verder spits Ayurveda zich toe op het genezen van kwalen middels een werking die volledig onttrokken zijn uit een natuurlijke oorsprong. Het uitgangspunt van Ayurveda, waar je meer over kunt lezen op de Unie voor Alternatieve Geneeswijzen, is dat elk mens een uniek wezen is en dan ook unieke uitstralingen hebben. De Ayurveda leer maakt een onderscheid tussen drie verschillende energieën, die ook dosha’s worden genoemd. De drie verschillende hebben als naam vata, pitta en kapha. Ether en lucht vormen de basis van het eerste dosha Vata. Pita is aan de andere kant een samenstelling van elementen vuur, warmte en transformatie. Water en aarde vormen de inhoud en essentie van de laatste dosha Kapha. Een belangrijk detail die gekoppeld is aan het systeem en de dosha’s zijn voeding, omstandigheden en gevoelens, hierdoor kunnen ze dan als variabel aangemerkt worden. Patiënten die te maken hebben met verstoorde energiebalans kunnen het best gebruik maken van Ayurveda. Deze klachten zijn onder andere stress, allergieën en andere kwalen die in dezelfde sfeer liggen. Het Europa Ayurveda Centrum (EAC) die zijn vestiging heeft in het Overijsselse Witharen en lid is van het ANVAG heeft als doel om een breed draagvlak te bewerkstelligen voor ayurveda als normale behandelwijze. Verder maakt de EAC zich hard voor het kweken van ayurvedische planten en het opslaan ervan. Middels voorlichting wil de EAC de bewustwording bij een breder publiek realiseren. Ayurveda heeft in ieder geval wortels in de samenleving geschoten. Via de Unie voor Alternatieve Geneeswijzen (uvag.nl) kan je ook andere geneeswijzen bekijken zoals Acupunctuur, Reiki, Shiatsu en veel meer!

https://www.wapngo.nl/gezondheid/